رفتن به محتوای اصلی

 

حاج بابایی  مدیر مسئول فصلنامه علمی-پژوهشی مددکاری اجتماعی و از اعضای هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد: طی همکاری با کمیته علمی و اجرایی همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” مقالات ارائه شده در همایش در شماره ای اختصاصی از فصلنامه علمی- پژوهشی مددکاری اجتماعی منتشر خواهد شد.

فصلنامه مددکاری اجتماعی با هدف به اشتراک گذاشتن دانش بومی با مددکاران اجتماعی و سایر حرفه های یاورانه، ارتقای سطح علمی دانش آموختگان مددکاری اجتماعی ، ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه تحقیقات علمی در حوزه مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی و معرفی پیشنهادات مبتنی بر شواهد و پژوهش برای سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی ثبت شد.

این فصلنامه در سال ۱۳۹۵ به مجله علمی-پژوهشی ارتقاء یافت. آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ می باشد.

 

برگشت به بالا