همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

لغو کارگاههای پیش از همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی”

به گزارش کمیته علمی همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کارگاههای پیش از همایش تا اطلاع ثانوی لغو شد.

تاریخ برگزاری این کارگاهها متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.