همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

پوشش خبری “همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی” توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان

پوشش خبری “همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی” توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت خواهد پذیرفت.

طلسچی مدیر و موسس مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران اظهار داشت: طی هماهنگی با کمیته اجرایی همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” پوشش خبریِ این همایش توسط مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان از طریق اطلاع رسانیِ مستقیم و زنده وبسایتهای پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی، مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی و کلیه پایگاه ها و صفحات اختصاصی این مجموعه رسانه ای در شبکه های اجتماعی صورت خواهد پذیرفت.