همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

برنامه ها

کارگاه های آموزشی

الف. کارگاه آموزشی کاربرد ICM در کار با افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی مدرس کارگاه: مریم ذبیحی پورسعادتی هدف کارگاه: آشنایی شرکت کنندگان با ابزار تشخیصی CAG آشنایی شرکت کنندگان با مداخلات مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد ICM زمان برگزاری کارگاه:…