همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

مقالات

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

از نویسندگان محترم درخواست می¬شود در نگارش مقاله و چکیده موارد و تقسیم¬بندی¬های ذیل را مورد توجه قرار دهند: راهنمای تنظیم چکیده: چکیده مقاله (شامل مقدمه، روش، یافته ها و بحث) باید حداکثر ۳۰۰ کلمه باشد و در ابتدای مقاله…