همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

محور های همایش

 

محورهای همایش

۱٫ کیفیت آموزش علمی و عملی در مددکاری اجتماعی روانپزشکی

۲٫ سیاست های پشتیبان در مداخلات مددکاری اجتماعی روانپزشکی

۳٫ جایگاه حرفه ای و استانداردهای ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در تیم روانپزشکی

۴٫ ابزارهای تشخیص و ارزیابی در مددکاری اجتماعی روانپزشکی

۵٫ اخلاق حرفه ای در مددکاری اجتماعی روانپزشکی

۶٫ مداخلات مددکاری اجتماعی روانپزشکی

۷٫ مراقبت از مراقبین اصلی و گروههای حساس در خانواده های دارای عضو مبتلا به اختلالات روانپزشکی

۸٫ تجارب مددکاری اجتماعی روانپزشکی