رفتن به محتوای اصلی
محورهای همایش
کیفیت آموزش‌های علمی و عملی در مددکاری اجتماعی روان‌پزشکی
سیاست‌های پشتیبان در مداخلات مددکاری اجتماعی روان‌پزشکی
جایگاه حرفه‌ای و استانداردهای ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در تیم روان‌پزشکی
ابزارهای تشخیص و ارزیابی در مددکاری اجتماعی پزشکی
اخلاق حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی روان‌پزشکی
مراقبت از مراقبین اصلی و گروه‌های حساس در خانواده‌های دارای عضو مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی
تجارب مددکاری اجتماعی روان‌پزشکی (Case Report)
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ شروع ارسال مقالات کامل

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات

۱۵ فروردین ۱۳۹

تاریخ شروع همایش

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

تاریخ پایان همایش

۲۰ شهریور ۱۳۹۹

 

برگشت به بالا