رفتن به محتوای اصلی

جدول مقالات پذیرفته شده :

عنوان مقاله نام و نام خانوادگی نویسندگان
بررسی تأثیر تاب آوری بر کاهش بار مراقبت از خانواده های دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی مریم سیرجانی، دکتر سید محمد حسین جوادی، اسما بنی اسد، مریم لطیفیان
مرورر نظام مند مطالعات مرتبط با مراقبین آلزایمر مریم لطیفیان، اسما بنی اسد
عملکرد اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (مرور سیستماتیک) مریم ذبیحی پور سعادتی
بررسی تطبیقی میزان فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی روانپزشکی با دیگر حوزه های عمل مددکاری اجتماعی در شهر تهران دکتر مرضیه قرائت خیابان، حسین رضائی حسین آبادی، حامد صادق مقدم
مداخله ی مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد توانمند سازی برای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا مریم مارزلو
مددکاری اجتماعی روانپزشکی کار با کودک محبوبه توکلی
چالش های مداخلات مددکار اجتماعی برای یک بیمار روان مرتکب به قتل در بیمارستان روانپزشکی لیلی درخشان
آموزش سرپرستی در مددکاری اجتماعی (گزارش یک فعالیت آموزشی) منا احسانی، مریم ذبیحی پور سعادتی
چالش های مددکاران اجتماعی در بیمارستان های روانپزشکی تهران زینب رحمانی بنچاری، مریم ذبیحی پور سعادتی
گزارش یک نیاز سنجی در انجام کار گروهی ثمین فرحزادی، سروناز احمدی
تأثیر مداخله گروهی مددکاری اجتماعی بر تبعیت درمانی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی (گزارش یک کار گروهی)

ثمین فرحزادی، مریم ذبیحی پور سعادتی

برگشت به بالا