رفتن به محتوای اصلی

کیفیت آموزش های علمی و عملی در مددکاری اجتماعی روانپزشکی

سیاست های پشتیبان در مداخلات مددکاری اجتماعی روانپزشکی

جایگاه حرفه ای و استانداردهای ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در تیم روانپزشکی

ابزارهای تشخیص و ارزیابی در مددکاری اجتماعی روانپزشکی

اخلاق حرفه ای در مددکاری اجتماعی روانپزشکی

مداخلات مددکاری اجتماعی روانپزشکی:

مبتنی بر فرد، خانواده، گروه و جامعه

با تاکید بر اختلالات در کودکان (به ویژه اوتیسم، ADHD و اختلال سلوک)، بزرگسالان (به ویژه اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی، اختلال مصرف مواد و اختلال وسواس فکری-عملی) و سالمندان (به ویژه آلزایمر)

در بخش‌های بستری و سرپائی ارائه خدمات روانپزشکی

در سطوح پیشگیری، درمانی، پس از ترخیص و توانبخشی

مراقبت از مراقبین اصلی و گروه های حساس در خانواده‌های دارای عضو مبتلا به اختلالات روانپزشکی (با تأکید بر گروه های حساس شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار، افراد دارای معلولیت و …)

تجارب مددکاری اجتماعی روانپزشکی (Case Report)

برگشت به بالا