رفتن به محتوای اصلی

     لیست سخنرانی ها و سخنرانان:

نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی
آقای دکتر مصطفی اقلیما (رئیس همایش) چالش های مددکاری اجتماعی روانپزشکی در ایران
خانم دکتر معصومه معارف وند (دبیر علمی) گزارش دبیر علمی همایش
آقای دکتر جعفر بوالهری مددکاری اجتماعی و یکپارچه سازی مراقبت های سلامت روان : رویکرد بین بخشی، جامع و جامعه محور
خانم دکتر نرگس شفارودی دیدگاه کادر درمانی در کار تیمی بین رشته ای مؤثر در توانبخشی مبتنی بر جامعه افراد با بیماری های روانی
خانم دکتر رزا علی خانی نقش مددکار اجتماعی در تیم توانبخشی روانپزشکی
خانم دکتر اشرف کربلائی نوری کارآیی آموزش مهارت های زندگی و مستقل برای افراد دچار اسکیزوفرنیا بر تجارب خانواده 
خانم مریم لطیفیان بررسی تأثیر تاب آوری بر کاهش بار مراقبت از خانواده های دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی
خانم اسما بنی اسد مرورر نظام مند مطالعات مرتبط با مراقبین آلزایمر
خانم مریم ذبیحی پورسعادتی عملکرد اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (مرور سیستماتیک)
خانم دکتر مرضیه قرائت بررسی تطبیقی میزان فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی روانپزشکی
خانم مریم مارزلو مداخله ی مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد توانمند سازی برای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا
خانم محبوبه توکلی مددکاری اجتماعی روانپزشکی کار با کوک
خانم لیلی درخشان چالش های مداخلات مددکار اجتماعی برای یک بیمار روان مرتکب به قتل در بیمارستان روانپزشکی
خانم مریم ذبیحی پورسعادتی آموزش سرپرستی در مددکاری اجتماعی (گزارش یک فعالیت آموزشی)
خانم زینب رحمانی بنچاری چالش های مددکاران اجتماعی در بیمارستان های روانپزشکی تهران
خانم ثمین فرحزادی گزارش یک نیاز سنجی در انجام کار گروهی
خانم ثمین فرحزادی تأثیر مداخله گروهی مددکاری اجتماعی بر تبعیت درمانی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی (گزارش یک کار گروهی)

 

برگشت به بالا